Om Två Världar

Förbundet Två Världar

Förbundet Två Världar skapades 1951, efter en seans i Spiritualistiska Sällskapet i Göteborg, SSG, som då låg på Johannebergsgatan. Där framkom att andevärlden ville föra ut budskapet om dess existens på en bredare front än inom SSG, där medlemsantalet nu hade vuxit sig ganska stort. Man bestämde sig för att starta en parallell verksamhet i Göteborg - och Två Världar kom till med syfte enligt stadgarna att:

 

"Förbundets ändamål är att söka vinna och sprida upplysning om spiritualism samt verka för en fördjupad andlig livssyn, utan dogmatisk bundenhet."

 

Vill du bli medlem?

Årsavgift

200 kr/år för alla.

Medlemskort  kan hämtas på föreningen

Så här blir du medlem: Sätt in avgiften på bankgiro 284-4652.

Ange namn, adress, mejl och mblnr.

 

Hjälpa till?

Är du som medlem intresserad av att hjälpa till vid våra sammankomster? Prata med oss vid våra sammankomster- vi blir gärna fler.

Välkommen!

 

Två Världar i media

Här nedan kan du ladda ner en pdf av en intervju med Mait Bärnsten och Eva Jacobson som publicerades i GT:s Kulturbilaga september 2013 samt på www.gt.se vintern 2015-2016.

(Klicka på bilden)

 

Kontakt

Om du har frågor om föreningen kontakta gärna oss på mejl till:

info@tvavarldar.se

Hitta hit

Adress: Storgatan 3

Du tar dig lätt hit med spårvagn till hållplats Hagakyrkan. Därifrån har du bara cirka 75 meter att gå.